Štampa

 

Dana 25.04.2019.g.godine održana je redovna Godišnja izvještajna skupština Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Na početku rada skupštine, delegate i goste  je pozdravio i zaželio uspješan rad predsjednik skupštine Zvonko Đaković. Godišnji izvještaj je podnio Predsjednik udruženja Rifat Tirak i naglasio rezultate težišnih zadataka za 2018.godinu. Posebno je istakao da je povratak penzija po izmjenama i dopunama Zakona o PPP tekla po zakonu i pozitivno je djelovala na vojne penzionere. Tirak je istakao da i dalje je kategorija vojnih penzionera diskriminisana po pitanju povišice penzija od 5 i 10%, koju su ostvarili svi penzioneri na osnovu člana 140., stav 2 i 3. Zakona o PIO, osim vojnih penzionera. Po ovom pitanju su pokrenute tužbe kod nadležnih sudova, i na žalost imamo dvije presude kojima su tužbe odbijene, daljni sudski postupci će se nastaviti po ovome pitanju. Sistemska diskriminacija se odnosi na godišnje usklađivanje penzija. Naime, svi penzioneri u F BiH dobit će godišnje usklađivanje (povišicu) od 3,5%, dok vojni penzioneri penzionisani po Zakonu o PPP dobit će povišicu od 1,6%. Ovo iz razloga, jer je čl.16a. Zakona o PPP regulisano da se usklađivanje vrši na osnovu indeksa potrošačke korpe u F BiH, dok je po Zakonu o PIO to na osnovu 50% indeksa potrošačke korpe i 50% indeksa GDP. Pokrenuli smo izmjene člana 16a, ali administracija je vrlo troma. Godišnji izvještaji su od strane delegata skupštine usvojeni jednoglasno. Takođe usvojeni su i Godišnji plan prihoda i rashoda i Plan težišnih zadataka udruženja u 2019.g.

Delegatima se obratila i izaslanik direktora Fedearalnog zavoda PIO, gospođa Nermina Vučković. Ona je naglasila da je FZ PIO odgovorio potrebama Izmjena i dopuna Zakona o PPP, te su svima vojnim penzionerima koji su podnijeli zahtjev za povrat penzija na vrijeme urađena rješenja. Što se tiče povišice od 5  i 10% na osnovu lčana 140. Zakona o PIO, tumačenje FZ PIO je da se to ne odnosina na vojne penzionere, a da će ispoštovati svaku odluku suda ukoliko ona bude pozitivna za podnosioce.