Štampa

OBAVJEŠTAVAMO NAŠE ĆLANOVE DA KANCELARIJA UDRUŽENJE NEĆE RADITI U PERIODU OD 16.08. DO 22.08.2021.G. U SLUČAJU HITNE POTREBE ČLANOVI UDRUŽENJA SE MOGU OBRATITI

PUTEM E MAILA UDRUŽENJA.

 

UPRAVNI ODBOR