CILJEVI UDRUŽENJA

Okupljanje, organizovanje i rad na zaštiti penzionera vojnih osiguranika,
Zalaganje kod nadležnih institucija za opšta i posebna (jedinstvena) prava svojih članova u pogledu zaštite statusnih prava svih penzionera vojnih osiguranika,
Zalaganje kod nadležnih institucija za osiguranje redovnih isplata penzija i ostalih prinadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima,
Zalaganje kod nadležnih institucija za rješavanje stanbenih problema penzionera vojnih osiguranika,
Zalaganje kod Vlade i PIO/MIO F BiH, da obezbijede minimum jedno mjesto člana u Upravnom i Nadzornom odboru PIO/MIO F BiH, predstavniku Udruženja,
Zalaganje kod nadležnih institucija da se ozakone Uredbe  i izvrši nivelacija (izjednačavanje visine osnovica penzije) dosadašnjih Uredbi o penzionisanju vojnih   osiguranika,
Zalaganje za izvršenje koordinacije rada i aktivnosti svih Udruženja koja se brinu o penzionera vojnih osiguranika,
Saradnja sa ostalim udruženjima penzionera na teritoriji BiH,
Saradnja sa udruženjima boraca na teritoriji BiH.