Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH

SARAJEVO,  Ulica: Alojza Benca br.2

Žiro račun: UniCreditBank- 3386902222773836

 

Tel: +387 (0) 33 971-691

Fax:+387 (0) 33 971-821

E mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; web: www.penzionerivojniosiguranici.com

 

P R I S T U P N I C APrezime (ime jednog roditelja )i ime člana:

__________________________________________________________________________________

 

JMBG:

                          

PIO broj:

                         

 

Mjesto rođenja : ______________________________________________________________________________________________________

 

Opština rođenja _______________________________________ Država rođenja _________________________________________________

 

Podružnica Udruženja:__________________________________________________________________________________________________

 

Adresa stanovanja: ____________________________________________________________________________________________________

 

Mjesto stanovanja : ______________________________________ Opština ______________________________________________________

 

Penzionisan/a Rješenjem  _______________________________________________________________________________________________

 

Poslednje mjesto službe ________________________________________________________________________________________________

 

Organizaciona  cjelina/jedinica: __________________________________________________________________________________________

 

Dobitnik/ca odlikovanja, ordena __________________________________________________________________________________________

 

Telefon : ______________________________ Mob. _________________________________    Fax. _________________________________

 

Stambena situacija:____________________________________________________________________________________________________

 

Dobrovoljno pristupam  Udruženju i prihvatam Statut i druga akta Udruženja

Priložio/la:  a) kopija Rješenja o penzionisanju; b) kopija lične karte x 2; c) fotografija.

 

   

Za tačnost podataka garantujem svojeručnim potpisom

 

Sarajevo ________ 20__ godine.                                                                                                                                             Potpis člana                                        _______________________