Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH

SARAJEVO,  Ulica: Alojza Benca br.2

Žiro račun: UniCreditBank- 3386902222773836

 

Tel: +387 (0) 33 971-691

Fax:+387 (0) 33 971-821

E mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; web: www.penzionerivojniosiguranici.com

 

 

I Z J A V A

 

O obustavi iznosa od 3,00 (tri) KM,

a na ime naplate mjesečne članarine

 

 

Prezime (ime jednog roditelja )i ime člana: _________________________________________________________________________________

 

                         

JMBG:                         

PIO broj: 

Mjesto rođenja : _____________________________________________________________________________________________________

 

Opština rođenja _____________________________________Država rođenja ____________________________________________________

 

Adresa stanovanja: ___________________________________________________________________________________________________

 

Mjesto stanovanja : ____________________________________  Opština _______________________________________________________

 

Telefon_____________________________________________________________________________________________

 

Dobrovoljno pristajem da mi Federalni zavod PIO/MIO vrši obustavu u iznosu od 3,00 (tri) KM, a na ime naplate mjesečne članarine svakog mjeseca. Na osnovu ove moje pismene izjave, koju sam svojeručno potpisao, korisnik sam prava (penzioner) i član Udruženja penzionera vojnih osiguranika u Federaciji BiH.Uplatu obustave mjesečne članarine Federalni zavod PIO/MIO vršit će svakog mjeseca na transakcijski račun Udruženja broj: 3386902222773836 UniCreditBank d.d. Kardinala Stepinca b.b. Mostar. ID broj Udruženja: 4201466130001.Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom.

U _______________ 20__ godine.                                                                                                                                        Potpis člana

                                                                                                                                                                               _______________________