Dana 08.05.2024.g. održana je Redovna godišnja izvještajno - izborna skupština Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH na Igmanu, Veliko polje. Skupština je usvojila izvještaj o radu udruženja koji je podnio Predsjednik udruženja Maslak Enver, kao i Finansijski izvještaj i izvještaje ostalih organa udruženja. Takođe, usvojeni su Plan rada udruženja i Finansijski plan udruženja za 2024.g.

Izabrani su novi organi udruženja: Za Presjednika udruženja izabran je Maslak Enver, a za potpredsjednike Imamović Sead i Jelešković Hazima. Za Predsjednika skupštine izabran je Avdić Mujo, a za potpredsjednike Đaković Zvonko i Bajramović Mubera. Izabrani su i ostali organi udruženja.

Dana 15.aprila 2024.g. obilježena je godišnjica formiranja Armije Republike BiH na centralnoj svečanosti u kasarni "Adil Bešić" u Bihaću. Na svečanosti je prisustvovao i predsjednik udruženja Maslak Enver.