Obavještavamo članove našega udruženja da shodno trenutnoj situaciji pandemije korona virusa, kancelarija udruženja neće raditi do uspostavljanja uslova, a na osnovu informacija od nadležnih Kriznih štabova.

Pozivamo naše članove da se pridržavaju uputa datih od strane Kriznih štabova u BiH.

Za eventualne informacije možete se obratiti putem e maila udruženja.

 

Upravni odbor