Dana 18.05.2023.godine održana je Redovna izvještajna skupština Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Na Skupštini su usvojeni: Izvješta o radu Upravnog odbora, Izvještaj o radu Nadzoornog odbora, Izvještaj Statutarne komisije, Izvještaj suda časti, Finansijski izvještaj. Takođe, usvojeni su Plan rada i Finansijski plan za 2023.g.

UO

Obavještavamo naše članove da je preselio na ahiret Fazlić Bahrudin-Braco, naš član i Predsjednik Nadzornog odbora udruženja.

Dženaza će biri dana 12.04.2023.g. (srijeda) u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare.

 

Upravni odbor