Dana 08.07.2020.g. održana je redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH u Tušilima (Sinanovići), na lokaciji koja je izvan naseljenog područja, a zbog epidemije korona virusa.

Upravni odbor je analizirao pripreme koje su urađene za održavanje redovne Godišnje izvještajno izborne Skupštine udruženja i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje skupštine, uvažavajući sve mjere zaštite koje je propisao Krizni štab Kantona Sarajevo i F BiH.

Usvojena je odluka o pozivanju delegata za skupštinu koja će se održati dana 15.07.2020.g. u 11.sati u sali restorana Javorov do na Bjelašnici. Poduzete su sve mjere zaštite od pandemije Korona virusa. Odlučeno je da se u ovakvoj situaciji, a poštujući mjere zaštite,  ne pozivaju gosti na skupštinu. Takođe, usvojeni su i ostali prijedlozi dokumetata za rad skupštine, kao i prijedlog popune organa upravljanja udruženja.