Dana 04.11.2022.g. potpisan je Protokol o saradnji i zajedničkom djelovanju izmjedju Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH, koje predstavlja Predsjednik Maslak Enver i Saveza udruženja ranjenika iz BiH u dijapor, kga predstavlja Hajrudin Isović.