Dana 19.07.2023.godine održano je druženje vojnih penzionera koje je organizovalo Udruženje penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Drženje je bilo u SRC Safet Zajko u Sarajevu uz ugodno ćaskanje, ručak i muziku.