BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo financija - fmansija

P o r e z n a   u p r a v a-K a n t o n a l n i  u r e d

SARAJEVO

 

                              Na osnovu člana 16. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

                              ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/02), Porezna uprava Federacije BiH izdaje

UVJERENJE O POREZNOJ REGISTRACIJI

UDRUŽENJE PENZIONERA VOJNIH

OSIGURANIKA U FEDERACIJI BiH

Sarajevo

 

Sa sjedištem: NOVO SARAJEVO

Adresom: Alojza Benca 2

i identifikacijskim brojem:

4201466130001

Registrovan je u Poreznoj upravi Federacije BiH

Kantonalni ured SARAJEVO

 

 

                                                                      Po ovlaštenju rukovodioca Kantonalnog ureda                                             

                                                                                                                     Hafa Kovač dipl.ecc

Datum:    22-07-2016                                                                                ___________________

Foto kopija Uvjerenja poreske registracije