Dana 24.jula 2019.g. održano je druženje vojnih penzionera i njihovih porodica na Igmanu (Veliko polje) u organizaciji Udruženja penzionera vojnih osihuranika u F BiH. U okviru programa obišli smo Tunel spasa D-B, položili cvijeće na Šehitskom mezarju Veliko polje, pješačili do Ratne džamije na Igmanu, te zajednički ručak i druženje uz piće i muziku.

Na tradicionalnalnom pohodu "Marš mira - Srebrenica 2019" od 08.07. do 11.07.2019.g. učestvovali su članovi našega uduženja na čelu sa potpredsjednikom udruženja Maslak Enverom.

 

Upravni odbor

 

Dana 25.04.2019.g.godine održana je redovna Godišnja izvještajna skupština Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH. Na početku rada skupštine, delegate i goste  je pozdravio i zaželio uspješan rad predsjednik skupštine Zvonko Đaković. Godišnji izvještaj je podnio Predsjednik udruženja Rifat Tirak i naglasio rezultate težišnih zadataka za 2018.godinu. Posebno je istakao da je povratak penzija po izmjenama i dopunama Zakona o PPP tekla po zakonu i pozitivno je djelovala na vojne penzionere. Tirak je istakao da i dalje je kategorija vojnih penzionera diskriminisana po pitanju povišice penzija od 5 i 10%, koju su ostvarili svi penzioneri na osnovu člana 140., stav 2 i 3. Zakona o PIO, osim vojnih penzionera. Po ovom pitanju su pokrenute tužbe kod nadležnih sudova, i na žalost imamo dvije presude kojima su tužbe odbijene, daljni sudski postupci će se nastaviti po ovome pitanju. Sistemska diskriminacija se odnosi na godišnje usklađivanje penzija. Naime, svi penzioneri u F BiH dobit će godišnje usklađivanje (povišicu) od 3,5%, dok vojni penzioneri penzionisani po Zakonu o PPP dobit će povišicu od 1,6%. Ovo iz razloga, jer je čl.16a. Zakona o PPP regulisano da se usklađivanje vrši na osnovu indeksa potrošačke korpe u F BiH, dok je po Zakonu o PIO to na osnovu 50% indeksa potrošačke korpe i 50% indeksa GDP. Pokrenuli smo izmjene člana 16a, ali administracija je vrlo troma. Godišnji izvještaji su od strane delegata skupštine usvojeni jednoglasno. Takođe usvojeni su i Godišnji plan prihoda i rashoda i Plan težišnih zadataka udruženja u 2019.g.

Delegatima se obratila i izaslanik direktora Fedearalnog zavoda PIO, gospođa Nermina Vučković. Ona je naglasila da je FZ PIO odgovorio potrebama Izmjena i dopuna Zakona o PPP, te su svima vojnim penzionerima koji su podnijeli zahtjev za povrat penzija na vrijeme urađena rješenja. Što se tiče povišice od 5  i 10% na osnovu lčana 140. Zakona o PIO, tumačenje FZ PIO je da se to ne odnosina na vojne penzionere, a da će ispoštovati svaku odluku suda ukoliko ona bude pozitivna za podnosioce.

 

 

INFORMACIJA SA SASTANKA ODBORA ZA BORAČKA PITANJA U PARLAMENTU F BiH – 26.02.2019.G. 

 

Dana 26.02.2019.g. u vremenu od 14.00 do 19.30 sati u zgradi Parlamenta FBiH održan  je sastanak Odbora za boračka pitanja. 

Predmet sastanka – dnevni red je bilo.

 

  1. Upoznavanje Saveza i Udruženja o novoj verziji Zakona o pravima demobiliziranih koju je pored već usvojenih varijanti u julu 2018.g.duplirao klub DF i GS kao novi Zakon, čime su doveli Parlament u ćorsokak. Naime po istoj  materiji su dva različita Zakona u proceduri. U ovoj oblasti je problem u DF-ovoj verziji da se svakome prava BORAČKI DODATAK priznaju izuzev, izmđu ostalog i vojnim penzionerima. Drugi ključni problem je što se predložio Zakon bez finasijkse konstrukcije a i sama regulativa je neizvodljiva. Svi prisutni su ovu verziju koja košta preko 340 miliona na nivou godine,odbacili.

 

  1. Drugo pitanje, a koje se direktno izmedju ostalog tiče i kategorije "vojnih penzonera" je samo ovlaž dotaknuto uz napomenu da se ne otvaraju nove problematike iz razloga što se MORA riješiti Zakon o demobilisanim kako bi se to skinulo sa dnevnog reda. Demobilisani boric su najavili blokadu i masovne proteste pred parlamentom 28.02.2019.g. i to je razlog što se sastančilo od 14,00do 19,30 sati.

 

Dosadašnji minister Bukvarević je predsjednik Odbora za boračka pitanja u parlamentu i to je šansa više.