Dana 08.07.2020.g. održana je redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH u Tušilima (Sinanovići), na lokaciji koja je izvan naseljenog područja, a zbog epidemije korona virusa.

Upravni odbor je analizirao pripreme koje su urađene za održavanje redovne Godišnje izvještajno izborne Skupštine udruženja i konstatovao da su se stekli uslovi za održavanje skupštine, uvažavajući sve mjere zaštite koje je propisao Krizni štab Kantona Sarajevo i F BiH.

Usvojena je odluka o pozivanju delegata za skupštinu koja će se održati dana 15.07.2020.g. u 11.sati u sali restorana Javorov do na Bjelašnici. Poduzete su sve mjere zaštite od pandemije Korona virusa. Odlučeno je da se u ovakvoj situaciji, a poštujući mjere zaštite,  ne pozivaju gosti na skupštinu. Takođe, usvojeni su i ostali prijedlozi dokumetata za rad skupštine, kao i prijedlog popune organa upravljanja udruženja.

POVODOM NASTUPAJUĆEG RAMAZANSKOG BAJRAMA, NAŠIM ČLANOVIMA MUSLIMANIMA I SVIM MUSLIMANIMA POSJETIOCIMA NAŠE STRANICE -

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

 Upravni odbor

Upravni odbor Udruženja penzionera vojnih osiguranika u F BiH je dana 21.05.2020.godine održao redovnu sjednicu na kojoj je analizirao stanje u udruženju u uslovima pandemije korona virusa, te konstatovao da kod članova udruženja nije bilo oboljelih od COVID-19. Poštivanjem mjera koje su propisali Krizni štbovi , naši članovi su dali puni doprinos cjelokupnom društvu u borbi protiv ove bolesti.

Kancelarija udruženja je počela sa radom, ali se preporučuje našim članovima da ukoliko imaju potrebu da dođu u našu kancelariju, da prije polaska kontaktiraju sekretara na telefon, kako bi se izbjeglo da u kancelariji bude više od tri lica.

Redovna godišnja skupština udruženja koja je bila planirana da se održi u aprilu mjesecu, biti će održana kada se zato budu stekli uslovi, a po preporukama nadležnih organa.

 

Upravni odbor

Povodom održavanja mise u Sarajevskoj katedrali Srca isusova posvećenoj od strane Katoličke crkve poraženim fašističkim zloćincima u II svjetskom ratu, građani Sarajeva na dostojanstvenom

skupu rekli su NE fašizmu.